Mandag
31
mars
2014
00:58
bflyens bilde

NSB nyheter widget

Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgaveSend via e-post

BH49429

NSB nyheter

Togpersonalet trenger å være oppdatert på hva som skjer ut over avvik og forsinkelser i togtrafikken. Eksempler på dette kan være:

  • interne nyheter fra NSB som «Nytt fra Øst» 
  • eksterne nyheter som for eksempel flystreik
  • endringer i systemer som ikke er formidlet via andre formelle kanaler
  • nyheter på NSBs interne TV-kanal «Kundesporet» hvor det er besluttet at alt togpersonale skal se et bestemt innslag

2014 03 26 21 13 56

Forsiden av widget skal vise siste oppdaterte nyheter- sak i «sanntid» slik at bruker umiddelbart på en hjem-skjerm at det er nytt innhold. Dette må gjerne være bilder eller multimedia som kan avspilles der og da. Widget kan da gå i fullskjerm elle peke til en URL.

På Travelhack setter hvert team opp sin egen backend hvor en fra et admin-grensesnitt kan legge ut eksempel på innhold. Dette grensesnittet må være med i endelig leveranse men kan skiftes ut med RSS-feeds eller annen integrasjon direkte mot NSBs system. Dette arbeidet dekkes av opsjoner i kontrakten.

Brukeropplevelse

Widget må kunne vise de X siste publiserte sakene fra backend. Den bør også vise ingress og thumbnail på sakene. Widget skal hente informasjon hvert X minutt eller ha en push-løsning som gjør at den alltid er oppdatert uten at bruker trenger å gjøre noe. Widget skal aldri gi feilmeldinger til bruker men den kan indikeres at informasjon ikke er oppdatert fordi en ikke har en nettverksforbindelse.

2014 04 01 13 44 25

Det bør være en peker til NSB intranett og enkel passordinnlogging med riktig symbol.

Widget på virke på Galaxy Note 3 og 10.1 2014-utgave. Løsning bør kunne distribueres med siste oppdatert versjon av MobileIron som en app/widget-pakke.

Måling

  • Widget må kunne registere aktivitet i Google Analytic
  • Visning av preview må registreres
  • Start visning og slutt visning av en video må kunne sees som en hendelse i GA
  • Avbrutt visning bør kunne registreres hvis mulig

Data

Eksempel på innhold vil bli gitt på Travelhack.  Åpne video-data vil blir gjort tilgjengelig under Travelhack. Endelig videoløsning må støtte NSBs påloggingssystem. Webside finnes tilgjengelig i NSBs Enonic-baserte Intranett mens streamning gjøres fra ekstern streamning-server.

Kontrakt

Vinner av status-widget for kontrakt med NSB om å utvikle widget i mai 2014 med kontraktsverdi NOK 50 000 kroner. Hvis integrasjonsarbeidet med NSBs systemer viser seg å være komplisert kan kontrakt utvides med to opsjoner pålydende NOK 50 000. Statens standardkontrakt benyttes.